Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

Η απάντηση της ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΠΥΛΗΣ στην επιστολή του κ. Αθ. Πλαβού

Με την επιστολή μας της 5/3/2014, ζητήσαμε από όλους τους υποψήφιους Δημάρχους Πύλης αλλά και από τον κ. Αθ. Πλαβό, να τοποθετηθούν και ή δυνατό να δεσμευθούν στο θέμα της δημιουργίας ενός Πεδίου Προσγείωσης στο Δήμο Πύλης. 

Σε απάντηση αυτής της επιστολής μας, ο τ. Αντιδήμαρχος προέβη στη δημοσίευση μιας απαντητικής επιστολής που ειλικρινά μας προβλημάτισε.

Μετά την ανάγνωσή της, καταλήξαμε ότι χρήζουν ιδιαίτερης μελέτης οι "αεροπορικές γνώσεις" του τ. Αντιδημάρχου ... η ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΛΗΣ προτίθεται μάλιστα να διαβιβάσει αυτές τις "αποκλειστικές προδιαγραφές" αεροδρομίων Β' κατηγορίας, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να τις αξιολογήσει και πιθανόν συμπεριλάβει σε κάποιο μελλοντικό ΦΕΚ ... προς το παρόν πάντως θα παραμείνουν "ειδικές & αποκλειστικές γνώσεις" του ιδίου.

Ατυχώς για αυτόν, το ΠΔ 158/2002 (ΦΕΚ Α' 137 / 13-6-2002) με τίτλο " Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης " όπως διορθώθηκε από το ΠΔ 348/2003 (ΦΕΚ Α' 315 / 31-12-2003) και το Κεφάλαιο 1 (ορισμοί) του Παραρτήματος (ΑΝΝΕΧ) 6 Μέρος 20 της Σύμβασης του Σικάγο, το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο της χώρας με την ΥΠΑ/Δ2/Δ/8308/2921/1.3.2002 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β 296), τον διαψεύδουν.

Αρχικά, εκτιμήσαμε ότι είχε παρασυρθεί διαβάζοντας τις προδιαγραφές κάποιου ήδη αδειοδοτημένου Πεδίου Προσγείωσης που όμως δεν έχουν υποχρεωτική-καθολική εφαρμογή αλλά δυνητική, μέχρι που .... διαβάσαμε για εγκαταστάσεις καυσίμων, ραδιοβοηθήματα, αίθουσα πληροφορικής (!), πίστα στάθμευσης αεροσκαφών, ενεργά πεδία βολής, αίθουσα ενημέρωσης πληρωμάτων (!), ύπαρξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εντός του αεροδρομίου τις ώρες λειτουργίας του (!), ασθενοφόρο (!), υπόστεγο αεροσκαφών, εξειδικευμένο προσωπικό κλπ θυμίζοντάς μας αερολιμένα άλλης κατηγορίας.

κ. Πλαβέ, σύμφωνα με την προαναφερθείσα Νομοθεσία,

ΔΕΝ προβλέπονται συγκεκριμένες διαστάσεις μήκους-πλάτους καθόσον αυτές προκύπτουν από τον τύπο των πτητικών μέσων που θα προσγειώνονται εκεί και της διατιθέμενης εδαφικής έκτασης (ποικίλουν από 260μΧ15μ και μπορούν να φτάσουν μέγιστα τα 799μΧ30μ).

ΔΕΝ απαιτούνται-προβλέπονται τροχόδρομοι, χωρίς βέβαια και να απαγορεύονται - αν το μέγεθος της παραχωρηθείσας έκτασης το επιτρέπει.

ΔΕΝ απαιτείται-προβλέπεται ιδιαίτερη πίστα στάθμευσης αεροσκαφών, χωρίς βέβαια και να απαγορεύεται - αν και πάλι το μέγεθος της παραχωρηθείσας έκτασης το επιτρέπει.

ΔΕΝ απαιτούνται κτιριακές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών, εκπαιδευομένων, αεροσκαφών και υπηρεσιών, χωρίς βέβαια και να απαγορεύονται. 

Σημαντική πληροφορία : τα τελευταία χρόνια, για σύνδεση στο διαδίκτυο (internet), αποστολή FAX ή Email, ΔΕΝ απαιτείται η ύπαρξη "αίθουσας πληροφορικής εξοπλισμένη με COMPUTERS, FAX,PRINTERS", ρωτήστε τους γνωστούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας & internet και θα σας εξηγήσουν.

ΔΕΝ απαιτείται Πύργος Ελέγχου Πτήσεων (ούτε καν υποτυπώδης) και 

ΔΕΝ υποβάλλεται το Flight Plan (σχέδιο πτήσεως) στον ανύπαρκτο ή υποτυπώδη Πύργο Ελέγχου του Πεδίου Προσγείωσης αλλά στην αρμόδια Υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας της περιοχής (η περιοχή μας βρίσκεται εντός της ΜΤΜΑ του στρατιωτικού αεροδρομίου της Λάρισας), τηλεφωνικά, με ευθύνη του Κυβερνήτη (Κ1) του αεροσκάφους.

ΔΕΝ απαιτούνται ραδιοβοηθήματα, χωρίς βέβαια και να απαγορεύεται να τοποθετηθούν μελλοντικά εφόσον αυξηθεί αναπάντεχα η κυκλοφορία του αεροδρομίου ή κριθεί αναγκαία από την Πολιτεία, η χρήση του υπό συνθήκες IFR (πιθανή χρήση του για αεροδιακομιδές ασθενών, δασοπυρόσβεσης κλπ).

ΔΕΝ προβλέπεται ΝΟΤAM's office. 

ΔΕΝ εμπλέκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην υποστήριξη πυρασφάλειας του Πεδίου Προσγείωσης – στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα προβλέπεται η ύπαρξη φορητού πυροσβεστικού & διασωστικού εξοπλισμού Κατηγορίας Ι ή ΙΙ μεταφερόμενου με τρέιλερ ή με μικρό αυτοκίνητο με καρότσα.

Τα παραπάνω προβλέπονται στον "Κανονισμό Πυρασφάλειας για αεροδρόμια-ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών" (Απόφαση Δκτη ΥΠΑ με αριθμό Δ3/Γ/35526/8161 - ΦΕΚ Β'1810/9-9-2008)

ΔΕΝ προβλέπεται η ύπαρξη ασθενοφόρου οχήματος.

ΔΕΝ προβλέπεται η φύλαξη (ούτε καν η περίφραξη) του Πεδίου Προσγείωσης, χωρίς βέβαια και να απαγορεύεται.

ΔΕΝ απαιτούνται ειδικές εγκαταστάσεις φύλαξης-διάθεσης καυσίμων, αυτά τα προμηθευόμαστε από τα κατά τόπους πρατήρια καυσίμων μιας και το σύνολο των Υπερελαφρών Αεροσκαφών και η πλειοψηφία των Ελαφρών Αεροσκαφών καταναλώνουν πλέον καύσιμο αυτοκινήτου (MOGAS – MobileGAS). 

Ο τρόπος ανεφοδιασμού με καύσιμα, προβλέπεται στον "Κανονισμό ανεφοδιασμού καυσίμου Ελαφρών & Υπερελαφρών αεροσκαφών" ( ΦΕΚ Β'1263/26-6-2009)

Γι' αυτό άλλωστε αναφερόμαστε σε Πεδίο Προσγείωσης (αεροδρόμιο Β' Κατηγορίας) και όχι σε Κρατικό ή Διεθνή αερολιμένα Α' Κατηγορίας.

Συνοψίζοντας σας γνωρίζουμε ότι για τη διαμόρφωση – λειτουργία ενός Πεδίου προσγείωσης :

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η διαγράμμιση της χωμάτινης, γρασιδένιας ή ασφάλτινης επιφάνειας του διαδρόμου (εμείς είμαστε υποστηρικτές της γρασιδένιας επιφάνειας).

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η τοποθέτηση ενός (1) ανεμούριου στο κέντρο του μήκους διαδρόμου – εμείς θα τοποθετήσουμε τρία (3) – το προβλεπόμενο και από ένα (1) στα δύο κατώφλια του διαδρόμου.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η ύπαρξη του προβλεπόμενου φορητού πυροσβεστικού-διασωστικού εξοπλισμού Κατηγορίας Ι ή ΙΙ μεταφερόμενου σε ρυμουλκούμενο τρέιλερ ή τοποθετημένου σε μικρό όχημα με καρότσα.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η εξασφάλιση ασύρματης επικοινωνίας με τα αεροσκάφη που πετούν ή προσεγγίζουν στο Πεδίο Προσγείωσης (με φορητούς ή σταθερούς ασυρμάτους-οι φορητοί είναι πιο εύχρηστοι)

Κατόπιν των ανωτέρω, για κάθε άλλη πληροφορία ή παροχή διευκρινίσεων αεροπορικού ενδιαφέροντος, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Όσον αφορά τη μη αναγνώριση του Σωματείου μας από το Πρωτοδικείο Τρικάλων (ουσιαστικά καθυστερούσε λόγω της επαναλαμβανόμενης αποχής των δικηγόρων) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του και εφόσον είχατε αντίρρηση, γιατί δεν υποβάλλατε ένσταση τότε ; (θεωρείτε ότι κάνατε χάρη σε κάποιους ή ότι η Δημοτική Αρχή στην οποία συμμετείχατε παρανόμησε, παρότι κατατέθηκαν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που μας ζητήθηκαν από τη Γραμματεία συμπεριλαμβανομένων του υπό έγκριση Καταστατικού και Πρακτικού Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής;)

Συναφώς σας υπενθυμίζουμε (μιας και με τα αναγραφόμενά σας δείχνετε να μη θυμάστε και συνεπώς δεν αναφέρετε) ότι το επίσημο αίτημά μας είχε δύο σκέλη-επιλογές :

α) την κατασκευή-διαχείριση του Πεδίου Προσγείωσης από το Δήμο Πύλης (ανάλογο του Πεδίου Προσγείωσης Μυρίνης Καρδίτσας) ή

β) την παραχώρηση χρήσεως της γης στην ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΛΗΣ προκειμένου να προβεί αυτή στην κατασκευή-αδειοδότηση-διαχείριση του Πεδίου Προσγείωσης Πύλης.

γ) από την ανάγνωση της υπαρ. 378/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης τακτικής Συνεδρίασης αυτού, ΔΕΝ προκύπτει η σύμφωνη γνώμη σας στην ανάληψη του έργου από την Αερολέσχη (ούτε εμείς άλλωστε μπορέσαμε να θυμηθούμε κάτι τέτοιο αν και παρευρίσκονταν τέσσερα μέλη μας στην αίθουσα – ο υπογράφων, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύλης κ. Κων. Βοϊτσίδης, ο τότε Αντιδήμαρχος Αθλητισμού-Πολιτισμού κ. Ιωάν. Κουτσονάσιος και ο τότε Δημ. Σύμβουλος και νυν Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Πέτρος Τεντολούρης-Γεν.Γραμματέας της ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΠΥΛΗΣ). Θα τους διαψεύσετε όλους αυτούς ;

Όσον αφορά τα αναγραφόμενά σας :

α) για τη μη έγκριση οικονομικής ενίσχυσης με το αιτιολογικό της εκπροσώπησης από το Σωματείο μας ενός "ακριβού σπορ" : παρακαλούμε να μας υποδείξετε το ακριβές σημείο του κειμένου της Απόφασης 481/2011, όπου ισχυρίζεστε ότι αναφέρεται η συγκεκριμένη φράση ως αιτιολόγηση της απόρριψης του αιτήματός μας (εμείς δεν μπορούμε να εντοπίσουμε κάτι τέτοιο), προκειμένου στη συνέχεια να τη διαβιβάσουμε, στα αρμόδια εποπτικά μας όργανα και συγκεκριμένα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΛΑΟ) & ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΓΑ) για αξιολόγηση.
Ενημερωτική επιστολή με συνημμένη τη δημόσια τοποθέτησή σας και ιδιαίτερη μνεία στη συγκεκριμένη φράση σας (ενός Σωματείου που εκπροσωπεί ένα "ακριβό σπορ") θα αποστείλουμε ούτως ή άλλως στους παραπάνω αποδέκτες.

β) για την παραχώρηση του παλαιού γηπέδου στη θέση "Λυγαριές" για χρήση ως μοντελοδρόμιο : σας παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον ΟΚΠΑΔ για την αλληλογραφία που ακολούθησε της απόφασης και τους λόγους για τους οποίους ΔΕΝ παραλάβαμε τις εγκαταστάσεις.

Τέλος για να μην σας αδικήσουμε, κρατούμε τη δήλωσή σας (αυστηρά προσωπική όπως τονίζεται) ότι τάσσεστε ΥΠΕΡ της δημιουργίας ενός Πεδίου Προσγείωσης στο Δήμο Πύλης αν και ΔΕΝ μας διευκρινίζεται αν συμφωνείτε με την ανάληψη του έργου από την ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΛΗΣ προς αποφυγή επιβαρύνσεων όπως λέτε των Δημοτών με νέους φόρους εκτός και αν προτείνεται να παραμένει στα "χαρτιά" έως ότου βρεθούν οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι (δηλ. να μην κατασκευασθεί ποτέ).


Με αεροπορικούς χαιρετισμούς

         Ηλίας Ντούβλης

             Πρόεδρος
     ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΠΥΛΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου