Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Παύση αποδοχής πιστοποιητικών αναγνώρισης από την ΥΠΑ

Με μια λιτή ανακοίνωσή της, η ΥΠΑ ενημερώνει ότι "Πιστοποιητικά Αναγνώρισης, τα οποία έχουν εκδοθεί από τον Φορέα Εκπαίδευσης στην Τεχνική Συντήρηση Hellenic Aviation Training Academy (HATA), EL.147.0007, δεν γίνονται πλέον δεκτά

Εξαίρεση μπορεί να δοθεί εάν κάτοχος Πιστοποιητικού Αναγνώρισης, το οποίο έχει εκδοθεί από τον φορέα HATA, υποβάλει στην ΥΠΑ αποδεικτικά στοιχεία, ότι το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδόθηκε μετά από ολοκληρωμένη εκπαίδευση (όχι tutorial) στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο."

Για να δείτε τη σχετική Απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ, πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου