Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012

Ανεξέλεγκτες πτήσεις πλησίον στρατιωτικών αεροδρομίων

Επείγον έγγραφο απέστειλε η ΕΛ.Α.Ο. σε όλα τα αεραθλητικά σωματεία της χώρας με αφορμή περιστατικά πτήσεων αεραθλητών (μάλλον ανεξάρτητων) πλησίον ή και άνω στρατιωτικών αεροδρομίων, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους ίδιους όσο και για την ασφάλεια των πτήσεων των στρατιωτικών αεροσκαφών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
_____________________________________________________________

Αρ. Πρωτ. 006 / 2012                                                                                       Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΣ  : Όλα τα αεραθλητικά σωματεία

ΘΕΜΑ : Ανεξέλεγκτες πτήσεις πλησίον στρατιωτικών αεροδρομίων
_____________________________________________________________
Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, τον τελευταίο καιρό, έχει γίνει αποδέκτης, αρκετών παραπόνων από την πλευρά της Πολεμικής Αεροπορίας, για πτήσεις αεραθλητών πλησίον ή ακόμα χειρότερα και υπεράνω στρατιωτικών αεροδρομίων.

Ευτυχώς, η καλή συνεργασία που υπάρχει με την ΠΑ, έχει τουλάχιστον μέχρι στιγμής αποτρέψει, άλλου είδους ενέργειες από την πλευρά της ΠΑ ή της ΥΠΑ, που θα είχαν σαν αποτέλεσμα περιορισμούς στις πτήσεις.

Πρόσφατο παράδειγμα, η πτήση paramoter, πάνω από το Α/Δ Ελευσίνας.

Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι οι πτήσεις αυτές γίνονται από ανεξάρτητους αεραθλητές, που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο σωματείο.

Τα σωματεία γνωρίζουν την διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν για πτήσεις πλησίον στρατιωτικών αεροδρομίων, και η ΠΑ, συνεργάζεται με την ΕΛΑΟ και στα πλαίσια των επιχειρησιακών αναγκών και δυνατοτήτων, εξυπηρετεί τα αιτήματα των σωματείων.

Εάν το φαινόμενο συνεχιστεί, είναι σίγουρο, ότι από την πλευρά της ΠΑ θα υπάρξουν οι προβλεπόμενους από τους νόμους, ενέργειες. Το πιθανότερο όμως είναι, ότι θα αναγκαστεί και η ΥΠΑ να παρέμβει, με τροποποίηση των υπαρχόντων κανονισμών.

Ειδικά για το άθλημα του paramoter αυτό θα είναι αρκετά δύσκολο, γιατί έχουν ξεκινήσει οι αρχικές συζητήσεις με την ΥΠΑ, για εκπόνηση κανονισμού, αντίστοιχου με αυτόν των αλεξιπτώτων πλαγιάς, και πιθανή παρέμβαση της ΠΑ, δεν θα είναι ότι το καλύτερο, στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Ενημερώστε τα μέλη και τους αθλητές σας σχετικά. Είναι σίγουρο επίσης ότι γνωρίζετε και τους ανεξάρτητους αεραθλητές, που πετούν στην περιοχή σας.

Ενημερώστε κατά το δυνατόν και αυτούς.
 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΑΟ
Σαβράμης Ευάγγελος                                                                         Παπαδόπουλος Αντώνης   
Πρόεδρος                                                                                           Γεν. Γραμματέας
_________________________________________________________________________________________________
Τ.Θ. 70262, 166 10 Γλυφάδα - Tηλ : (210) 9649 788 - Fax : (210) 9649 547 , e-mail : elaoinfo@elao.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου