Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013

Νεότερα για το "Ερωτηματολόγιο Θεωρητικής Εξέτασης Χειριστών ΥΠΑΜ"


Δεν πέρασε πολύ καιρός από την ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της ΥΠΑ του νέου ερωτηματολόγιου ΥΠΑΜ με έναρξη ισχύος την πρώτη εξεταστική περίοδο έτους 2013 και έχουμε εξελίξεις.
Συγκεκριμένα εκπρόσωποι των αδειοδοτημένων Σχολών ΥΠΑΜ απέστειλαν επιστολές στην ΥΠΑ με τις οποίες εκφράζουν αφενός τη δυσαρέσκειά τους για την εκπόνηση του ερωτηματολόγιου χωρίς προηγούμενη δημόσια διαβούλευση με την αεροπορική κοινότητα ή κάποια μεθοδευμένη συνεργατική διαδικασία με την ΕΛΑΟ, αφετέρου αιτούνται την ανάκληση ισχύος αυτού και την εκπόνησή του εκ νέου.
Στο Παράρτημα δε της επιστολής των Σχολών ΥΠΑΜ, γίνεται λεπτομερείς αναφορά στα "μελανά σημεία" του ερωτηματολογίου και προτείνονται αντίστοιχες τροποποιήσεις-βελτιώσεις.
Σημαντική εισήγηση επίσης το ερωτηματολόγιο και οι ορθές απαντήσεις του να αναρτηθούν και στην Αγγλική γλώσσα δεδομένης της αύξησης των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν τα τελευταία χρόνια στις Ελληνικές Σχολές ΥΠΑΜ.
Με απαντητικό email την 20 Δεκ 2012, η ΥΠΑ/ΣΠΟΑ/ΤΜ. ΠΤΥΧΙΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ αναφέρει :
" 1. η ημερομηνία εφαρμογής στις εξετάσεις του νέου ερωτηματολογίου ΥΠΑ μετατίθεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
  2. οι εξετάσεις προς απόκτηση Άδειας χειριστή ΥΠΑΜ θα διεξάγονται με βάση το ισχύον ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι δημοσιευμένο στο site www.hcaa.gr στο πεδίο   Εκπαίδευση/Ισχύον Ερωτηματολόγιο ΥΠΑΜ.
  3. οι προτάσεις και παρατηρήσεις σας μελετώνται από τη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας και θα υπάρξει νέα επικοινωνία. "

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου