Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012

Σε τροχιά εκσυγχρονισμού η Αερολέσχη Έδεσσας

 
ευχάριστα τα νέα για την ανεμοπορία στην Ελλάδα ...
Στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος "Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013" , ένα διασυνοριακό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που επικεντρώνεται στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην παραμεθόριες περιοχές και την υποστήριξη της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων σε διάφορους τομείς, 
η "Αερολέσχη Έδεσσας" εντός του Πεδίου Προσγείωσης Παναγίτσας, θα προχωρήσει :
-   στην κατασκευή υπόστεγου 800 τ.μ.,
-   στην αγορά ενός υπερσύγχρονου διθέσιου μοτοανεμοπτέρου,
-   στην αγορά μιας σύγχρονης Μηχανής Εκτόξευσης Ανεμοπτέρων (βίντσι),
-   στη δημιουργία Αεραθλητικού Μουσείου,
-   στη λειτουργία αεραθλητικής κατασκήνωσης για παιδιά μέχρι 15 ετών από την ΠΓΔΜ,
-   στην εκπαίδευση "εκπαιδευτών ανεμοπορίας" από την Αερολέσχη Έδεσσας για την ανάπτυξη της ανεμοπορίας στην ΠΓΔΜ.
Σκοπός αυτών των ενεργειών είναι ο εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας Σχολής Ανεμοπορίας και η προώθηση του αεραθλητικού τουρισμού στην περιοχή, με τη τη διοργάνωση Αεραθλητικών εκδηλώσεων ( Airshow) και Ανεμοπορικών Αγώνων στα δυο αεροδρόμια των Αερολεσχών.
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε για πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το συνολικό ποσό των 1.097.814 Ευρώ.
 
Στα Τρίκαλα δεν μπορούμε κάτι ανάλογο άραγε ....