Σάββατο 16 Μαΐου 2015

SAFETY CULTURE SURVEY 2015 ... έρευνα της ΕΔΑΑΠ


Έρευνα με αυστηρά ανώνυμο ερωτηματολόγιο διεξάγεται από την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ) με τίτλο "SAFETY CULTURE SURVEY 2015".

Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή και αποτύπωση του επιπέδου της "νοοτροπίας ασφάλειας" ("safety culture’) στον χώρο της πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα. 

Στόχος της έρευνας είναι η αποτίμηση του επιπέδου της "νοοτροπίας ασφάλειας" που έχει διαμορφωθεί σε αυτόν τον χώρο. Ταυτόχρονα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αντλούνται, θα οδηγήσουν στον καθορισμό της στρατηγικής για την ενδυνάμωση και τη βελτίωση του επιπέδου, με εστίαση στα επιμέρους τμήματα που συνιστούν την πολιτική αεροπορία στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, χρειάζεται να γνωρίζει η ΕΔΑΑΠ, την αντίληψη που έχουν διαμορφώσει όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της πολιτικής αεροπορίας ως προς την αναφορά συμβάντων ασφαλείας, την χρήση και την εφαρμογή των υφιστάμενων διαδικασιών και των κανονισμών ασφαλείας, καθώς και τη μεθοδολογία εντοπισμού και διαχείρισης των κινδύνων (hazards) και της επικινδυνότητας (risk) στην πολιτική αεροπορία. 

Για να συμμετάσχετε στην έρευνα (εμείς σας το προτείνουμε), κάντε κλικ στην παρακάτω φωτο