Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

Αερολέσχη και στο βάθος αεροδρόμιο στην Πύλη!

<><>

Αερολέσχη Πύλης και πεδίο προσγείωσης Πύλης.


Του Λάζαρου Μάμαλη
Η πρώτη είναι υπό ίδρυση. Ήδη έχει αναληφθεί πρωτοβουλία από τον κ. Ηλία Ντούβλη η οποία απέδωσε δεκάδες εγγραφές στο υπό σύσταση σωματείο με έδρα τον δήμο Πύλης. Η αερολέσχη, όμως προϋποθέτει και ένα πεδίο προσγείωσης το οποίο στην ουσία είναι ένα μικρό αεροδρόμιο το οποίο αποτελεί παράλληλο στόχο με την ίδρυση της αερολέσχης.
Το σωματείο με την επωνυμία "ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΛΗΣ" είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικό - αεραθλητικό.
Τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και της ΕΛ.Α.Ο. (Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας) καθώς και από τα εκάστοτε κατά τους Ελληνικούς Νόμους καθιδρυόμενα εποπτικά Όργανα.
Έδρα του σωματείου είναι ο δήμος Πύλης Τρικάλων.
Σκοπός του σωματείου είναι :
- Να καταστήσει γνωστή με κάθε μέσο την σπουδαιότητα του αεραθλητισμού, με σκοπό τη δημιουργία αεροπορικής συνείδησης και την ανάπτυξη και διάδοση του αεροπορικού πνεύματος, ιδίως προς την νεολαία.
- Να κατευθύνει συστηματικά τα νέα και άπειρα μέλη της στην ασφαλή πτήση οιουδήποτε αεραθλητικού μέσου, τόσο από θεωρητική πλευρά όσο και από την πλευρά της εφαρμογής, ώστε να αναπτύξει τις δυνατότητες των αθλητών της, για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.
- Να συμβάλλει δια των μελών της από κοινού μετά της πολιτείας στην προστασία του εθνικού πλούτου, της ανθρώπινης ζωής, της εθνικής κληρονομιάς κ.λ.π.
- Να κινήσει το ενδιαφέρον των αρμοδίων προϊσταμένων αρχών να την υποστηρίξουν για την επίτευξη των σκοπών της, με την παροχή ηθικής ή και υλικής βοήθειας.
- Να αναπτύξει την επικοινωνία και την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών της με κάθε πρόσφορο τρόπο που οδηγεί στην κοινωνική, επαγγελματική, ηθική και υλική αλληλεγγύη.
- Να συνάψει και να διατηρήσει φιλικές σχέσεις με τα άλλα Ελληνικά Αεραθλητικά Σωματεία καθώς και άλλους παιδαγωγικούς, μορφωτικούς, και πνευματικούς συλλόγους.
- Να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική, οικονομική, πνευματική και μορφωτική ζωή της χώρας.
- Να υποστηρίζει τους σκοπούς της ΕΛ.Α.Ο.
- Η ενασχόληση με τα αεραθλήματα γενικώς και ιδίως το αεράθλημα αλεξιπτώτου πλαγιάς, με την κατασκευή ιπταμένων μοντέλων, πτητικών συσκευών και πυραύλων, με την κατασκευή και πτήση με αιωρόπτερο, με ή χωρίς προωθητική μηχανή, κατασκευή και πτήση με ανεμόπτερο, με ή χωρίς προωθητική μηχανή, κατασκευή και πτήση αερόστατου, αεροπλάνου και πτώση αλεξιπτώτου.
- Να καταστήσει γνωστά στα μέλη της την σπουδαιότητα της ενασχόλησης με οποιαδήποτε μορφή αθλητισμού και ιδίως των αθλημάτων που υπάγονται στον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως καλαθόσφαιρα, πετοσφαίριση, αντισφαίριση κλπ., κατασκευάζοντας όπου είναι δυνατόν εντός των αεραθλητικών κέντρων αντιστοίχων εγκαταστάσεων και δημιουργώντας αντίστοιχα τμήματα τα οποία είναι δυνατό να ενταχθούν στις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες που καλλιεργούν τα αθλήματα αυτά.
Το Σωματείο έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες :
1) Αναπτύσσει τις δραστηριότητές του στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Πύλης.
2) Συνεργάζεται με τα Ελληνικά αεραθλητικά Σωματεία, με την άδεια δε της ΕΛ.Α.Ο. μπορεί να συνεργάζεται και με τα ξένα συναφή Σωματεία.
3) Συγκεντρώνει σχετικές τεχνικές ή άλλες πληροφορίες από τις αεραθλητικές δραστηριότητες στην χώρα ή στο εξωτερικό και τις διαθέτει σε κάθε ενδιαφερόμενο.
4) Εκπονεί κανονισμούς αγώνων για εσωτερική χρήση και οργανώνει μόνο εσωτερικούς αγώνες.
5) Μετά από σχετική έγκριση της ΕΛ.Α.Ο. δύναται να εκπονεί κανονισμούς για Πανελλήνια χρήση και οργανώνει αγώνες Διαμερισμάτων και Πανελληνίους αγώνες.
6) Μετά από σχετική έγκριση της ΕΛ.Α.Ο. οργανώνει διεθνείς αγώνες.
7) Καταγράφει επιτυχείς επιδόσεις των μελών του και απονέμει σχετικά διακριτικά.
Το πεδίο προσγείωσης
Ήδη οι έχοντες την πρωτοβουλία για την Αερολέσχη Πύλης διερευνούν τις δυνατότητες για την κατασκευή πεδίου προσγείωσης. Για το λόγο αυτό έγιναν και πτήσεις πάνω από την ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό της κατάλληλης έκτασης.
Ανάλογη άλλωστε, ήταν και η πρωτοβουλία στη γειτονική Καρδίτσα η οποία κατέληξε στη δημιουργία ενός πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών, γνωστό και ως μικρό αεροδρόμιο στο δημοτικό διαμέρισμα Μυρίνης του πρώην δήμου Κάμπου.
Όπως εξήγησε ο κ. Ντούβλης στην ΕΡΕΥΝΑ, ο δήμαρχος κ. Κώστας Κουφογάζος και η δημοτική αρχή γενικά, είναι αρωγοί στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου