Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012

Συγκρότηση 32ης Σειράς της Σχολής Χειριστών Ιδιωτικών Ανεμοπτέρων ΑΝΛΑ

 
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της συγκρότησης της 32ης σειράς Σχολής Χειριστών Ιδιωτικών Ανεμοπτέρων της ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΝΛΑ).
με καταληκτική ημερομηνία την 30 Σεπ 2012.
 
 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν :
 
   1.  Δύο(2) φωτοαντίγραφα Απολυτηρίου Γυμνασίου τουλάχιστον ή ισότιμο τίτλο άλλης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής
   2.  Δύο(2) αντίγραφα "Πιστοποιητικού Υγείας Β’ Κατηγορίας" από "εξουσιοδοτημένο ιατρό εξεταστή (ΑΜΕs)" ή "κέντρο αεροπορικής ιατρικής (AeMCs)"
   3.  Έξι(6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
   4.  Δύο(2) φωτοαντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας
   5.  Τέσσερα(4) παράβολα των δύο ευρώ (€2)
   6.  Το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (€120) για την παρακολούθηση / συμμετοχή στα θεωρητικά μαθήματα, την απόκτηση του εκπαιδευτικού βοηθήματος "ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΑ" και την αγορά του Logbook και της καρτέλας προόδου.
   7.  Επίσης για όσους δεν είναι ήδη μέλη της ΑΝΛΑ, καταβάλλεται το ποσό των εκατόν τριάντα ευρώ (€130) - εγγραφή μέλους (€30) & ετήσια συνδρομή (€100).

Πληροφορίες στο site της ΑΝΛΑ : http://www.anla.gr/ e-mail: info@anla.gr
και στην ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΛΗΣ

Εξουσιοδοτημένοι Εξεταστές Ιατροί - Κέντρα Αεροπορικής Ιατρικής : http://www.hcaa.gr/up/files/ΑΘΗΝΑ_ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ_12.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου