Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

Περιστατικά Ασφάλειας Πτήσεων με Πτήσεις Αλεξίπτωτου Πλαγιάς - Υπερελαφρών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών

Δεκατρείς ημέρες μετά τη δημοσίευση της ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΠΥΛΗΣ με τίτλο Προσοχή στις πτήσεις Αιωρόπτερων και Αλεξιπτώτων Πλαγιάς εντός Τερματικής Περιοχής Αεροδρομίου Λάρισας και το ΓΕΑ επανέρχεται στο θέμα με αφορμή όπως μαθαίνουμε, την προσαγωγή από την αστυνομία, αλλοδαπών παραπεντάδων που πετούσαν σε περιοχή της Θεσσαλίας δεσμευμένη από σχετική ΝΟΤΑΜ - είχαμε εκπονήσει χάρτη όπου με κόκκινο κύκλο φαίνεται καθαρά η δεσμευμένη περιοχή εντός της ΤΜΑ Λάρισας.Πρέπει να γίνει κατανοητό επιτέλους στους "ανένταχτους", αεραθλητές και μη - χειριστές κάθε μορφής ΥΠΑΜ, ότι η πτητική τους δραστηριότητα πρέπει να γίνεται σε εφαρμογή των Κανόνων και προβλεπόμενων διαδικασιών Ασφάλειας Πτήσεων.

Μεμονωμένα περιστατικά είναι δυνατόν να αμαυρώσουν δυστυχώς το σύνολο της αεροπορικής κοινότητας των ΥΠΑΜ.

Η ένταξη των ανεξάρτητων αεραθλητών-χειριστών ΥΠΑΜ σε οργανωμένα αεραθλητικά Σωματεία, θα περιορίσει στο ελάχιστο εάν όχι εξαλείψει τέτοια περιστατικά, μέσα από τη διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση που παρέχουν αυτά στα μέλη τους.

Ακολουθεί η ανακοίνωση τύπου του εκπροσώπου ΓΕΑ :ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 043/2014
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Περιστατικά Ασφάλειας Πτήσεων με Πτήσεις Αλεξίπτωτου Πλαγιάς - Υπερελαφρών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν περιέλθει στην αντίληψη της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πτήσεων του Κέντρου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, περιστατικά κατά τα οποία, ιδιώτες αεραθλητές χρησιμοποιώντας είτε αλεξίπτωτα πλαγιάς, είτε Υπερελαφρές Αεραθλητικές Μηχανές (ΥΠΑΜ), δεν τηρούν τα προβλεπόμενα που αναφέρονται στο ΦΕΚ/Β΄/309/15-03-06 και στο ΦΕΚ/Β΄/1068/04-08-06.
Ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί ότι, από μεμονωμένους αιωροπτεριστές δεν γίνεται η προβλεπόμενη ενημέρωση των υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας των αεροδρομίων, τα οποία βρίσκονται κοντά σε περιοχές που εκτελούνται πτήσεις αιωροπτεριστών. Κατόπιν επικοινωνίας με τις αερολέσχες που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω περιοχές, διαπιστώνεται ότι συχνά οι προαναφερόμενοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σ' αυτές, ώστε να υπάρχει περαιτέρω έλεγχος ή πληροφόρηση.
Επιπλέον σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται ελαστική αντιμετώπιση των κανόνων εναερίου κυκλοφορίας από τους αεραθλητές και μη τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών, ιδιαίτερα εντός ελεγχόμενου εναέριου χώρου, στη γειτνίαση μεγάλων αεροδρομίων. Τα γεγονότα αυτά είναι παράγοντες που συντελούν αρνητικά στην ασφάλεια των πτήσεων και είναι πιθανό να δημιουργήσουν επισφαλείς καταστάσεις για τις πτήσεις των αεροσκαφών.
Σε κάθε περίπτωση αεραθλητικής δραστηριότητας και εφ' όσον αυτή πραγματοποιείται στις προβλεπόμενες περιοχές, σύμφωνα με τα ανωτέρω ΦΕΚ, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας καθώς και συνεχής επαγρύπνηση από τους αεραθλητές, με σκοπό την αποφυγή επισφαλών καταστάσεων και τη συνδρομή όλων στην Ασφάλεια των Πτήσεων.
Σμήναρχος (Ι) Αλέξανδρος Μαρίνος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου