Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011

Επίσκεψη εργασίας στην ΥΠΑ

πραγματοποίησε χθες (13-6-11) η ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΛΗΣ με σκοπό τη συζήτηση - λήψη οδηγιών στο θέμα του Πεδίου Προσγείωσης.
       Ειδικότερα συζητήθηκαν τα εξής θέματα :
       -   ορθός προσανατολισμός του διαδρόμου προσγείωσης (εκτιμάται ότι η διόπτευσή του θα είναι 03-21 ή 04-22).
       -   φυσικά εμπόδια & αποφυγή - εξάλειψη αυτών κατά το σχεδιασμό - κατασκευή του αεροδρομίου (φυσικά εμπόδια θεωρούνται το ανάγλυφο του εδάφους (λόφοι-βουνά), η βλάστηση (κοντά & ψιλά δέντρα) και οι οικοδομικές κατασκευές (κτίρια-κεραίες κλπ.).
       -   οι απαιτήσεις πυρασφάλειας του αεροδρομίου (λόγω χαμηλής κατηγορίας του αεροδρομίου (Β'), απαιτούνται μια σειρά φορητών πυροσβεστήρων (κόνεως & CO2) ενώ προαιρετικά μπορεί να διαθέτει μικρό σύστημα πυροσβεστικού αφρού).
       -   περιβαντολογικοί όροι (η ΥΠΑ τελεί σε αναμονή διευκρινιστικής απάντησης του ΥΠΕΚΑ και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, αυτής της κατηγορίας (Β') αεροδρόμια θα απαλλαγούν της υποχρέωσης σύνταξης περιβαντολογικής μελέτης με το σκετπικό ότι δεν χρησιμοποιούνται από μεγάλα αεροσκάφη εμπορικών πτήσεων & ως εκ τούτου δεν διαταράσσουν το περιβάλλον).
       Επιπλέον, στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον Δήμου του ν. Τρικάλων να κατασκευάσει ανάλογο αεροδρόμιο σε συνέχεια παλαιότερων άκαρπων προσπαθειών του.
      

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου